Здравейте и добре дошли!

Това е проект за научни изследвания или художественотворческа дейност в областите на науката или изкуството, в които СУ подготвя студенти и докторанти. 

Темата на проекта е разработване на електронен обучителен ресурс за ученици: „Маркетинг в народните приказки и художествената литература“ чрез игрови подходи”. 

Цел на проекта е да бъдат изследвани възможностите и ограниченията на игрови подходи и   решения за обучение по маркетинг в училище. Подцелите са дефинирани като:

Подцел 1 – Литературен обзор и анализ на добри практики

Подцел 2 – Разработване на модел и методика

Подцел 3 – Разработване на прототип на електронен ресурс за обучение (мудъл базиран)

Подцел 4 – Публичност и разпространение на резултатите от проекта